Amdanom ni

Wedi ei sefydlu yn 2018, Mae Dillad Arfordir yn gwmni dillad Cymraeg wedi ei gynhyrchu ar Ynys Môn gan ddisgyblion ifanc wedi eu dylanwadu a'u hysbrydoli gan y iaith Gymraeg a'u hamgylchedd arfordirol er mwyn creu cynnyrch ymlaciol er mwyn rheini sydd yn mwynhau gweithgareddau traethol. Wrth ddefnyddio Cymraeg yn ein cynnyrch, ceisiwn greu ymwybyddiaeth o'r pwysigrwydd sydd gan unigrwydd ein hiaith, treftadaeth a'n gwlad.

 

Awards

NWYBA 2019.png
Big Ideas Wales.jpeg

North Wales Young Business Awards

On the 28th of September 2019, we won the Public Choice Award. We would like to thank our loyal customers and the general public for voting for our business and for making our dream a success.

Syniadau Mawr Cymru

Ar Fawrth yr 22ain, 2018, fe mynychom Syniadau Mawr Cymru, sydd yn wyl lle mae unigolion a chwmniau sydd wedi eu sefydlu yn cael cyfle i arddangos eu cynnyrch a syniadau i nifer fawr o sefydliadau mawr. Cafom gystadlu yn erbyn unigolion thalentog a chwmniau, ac yn ffodus, daethom i'r brig fel enillwyr y wobr 'Sgiliau Busnes Gorau'.