IMG_6382.JPG

Amdanom ni

Wedi ei sefydlu yn 2018, Mae Dillad Arfordir yn gwmni dillad Cymraeg wedi ei gynhyrchu ar Ynys Môn gan ddisgyblion ifanc wedi eu dylanwadu a'u hysbrydoli gan y iaith Gymraeg a'u hamgylchedd arfordirol er mwyn creu cynnyrch ymlaciol er mwyn rheini sydd yn mwynhau gweithgareddau traethol. Wrth ddefnyddio Cymraeg yn ein cynnyrch, ceisiwn greu ymwybyddiaeth o'r pwysigrwydd sydd gan unigrwydd ein hiaith, treftadaeth a'n gwlad.

 

Gwobrau

NWYBA 2019.png
Big Ideas Wales.jpeg

Gwobrau Busnes Ifanc Gogledd Cymru

Ar yr 28ain o Fedi 2019, gwnaethom ennill y Wobr Dewis Cyhoeddus. Hoffem ddiolch i'n  cwsmeriaid ffyddlon a'r cyhoedd yn gyffredinol am bleidleisio dros ein busnes ac am wneud ein breuddwyd yn llwyddiant.

Syniadau Mawr Cymru

Ar Fawrth yr 22ain, 2018, fe mynychom Syniadau Mawr Cymru, sydd yn wyl lle mae unigolion a chwmniau sydd wedi eu sefydlu yn cael cyfle i arddangos eu cynnyrch a syniadau i nifer fawr o sefydliadau mawr. Cafom gystadlu yn erbyn unigolion thalentog a chwmniau, ac yn ffodus, daethom i'r brig fel enillwyr y wobr 'Sgiliau Busnes Gorau'.

Awards.JPG