Gwybodaeth Gyfrif

Llyfr cyfeiriadau

Pan fyddwch chi'n cofrestru gyda DilladAr solasClothing.co.uk,  byddwch yn cael yr opsiwn o greu eich llyfr cyfeiriadau eich hun lle byddwch chi'n gallu storio eich gwybodaeth filio a cludo eich hun. Ar unrhyw adeg, mae'n hawdd ichi ychwanegu, newid neu ddileu gwybodaeth o'ch rhestr cyfeiriadau ar unrhyw adeg.

Buddion Cofrestru

Nid oes raid i chi gofrestru i archwilio ein gwefan ond bydd cofrestru a chreu cyfrif yn caniatáu ichi brofi ein gwefan yn llawn. Trwy greu cyfrif ar ein gwefan, gallwch storio gwybodaeth eich cerdyn credyd ar gyfer til yn haws ac yn gyflymach, cynnal llyfr cyfeiriadau, adolygu hanes eich archeb a golygu gwybodaeth filio neu gludo.

Cyfrinair Wedi anghofio?

Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, cliciwch y ddolen Anghofio Cyfrinair ar dudalen Fy Nghyfrif.

Storio Gwybodaeth Cerdyn Credyd

I gael profiad siopa a thynnu haws, rydym yn caniatáu ichi storio gwybodaeth cardiau credyd yn ddiogel o dan eich cyfrif.

Mae'r holl gardiau credyd sy'n cael eu storio ar ein gwefan wedi'u hamgryptio er mwyn amddiffyn defnyddwyr fel na all unrhyw un gyrchu manylion eich cerdyn credyd.

Ar ôl i chi brynu o'n gwefan, gellir storio'r cerdyn credyd a ddefnyddiwch wrth y ddesg dalu ar eich cyfer yn eich Cyfrif. Dim ond gwybodaeth eich cerdyn credyd y byddwch yn gallu ei dileu, nid gwneud diweddariadau.

Hanes Trefn

Statws Gorchymyn

Ar ôl i chi brynu ein cynnyrch, byddwn yn anfon e-bost yn cadarnhau manylion eich archeb a'r dull cludo.

Os oes gennych gyfrif cofrestredig gyda ni, yna a yw'n hawdd gwirio statws eich archebion. Yn syml, ewch i Fy Archeb o dan Fy Nghyfrif. O'r fan honno, cliciwch ar unrhyw rif archeb i gael manylion archeb cyflawn, gan gynnwys eich rhif olrhain.

Statws Llongau

Byddwch yn derbyn cyfeirnod cludo gyda'ch e-bost cadarnhau llongau. Wedi'i weld ar eich e-bost cadarnhau bydd dolen i wefan y Post Brenhinol lle byddwch chi'n gallu nodi'ch cyfeirnod i olrhain eich archeb.