EIN STORI

Screenshot%202021-01-20%20at%2013.30_edi

Syniad yn yr Ysgol gan grŵp o ffrindiau

Ffilmiwyd gan S4C ar gyfer y sioe 'Heno' ar 20 Mai 2018

MAI

2019

2017

Fe wnaethon ni ennill y Wobr Dewis Cyhoeddus yn Seremoni Wobrwyo Busnes Ifanc Gogledd Cymru

HYDREF

Ar ôl i'r Pandemig ddechrau daethom yn fwy ac ehangu ein hystod o ddillad

MAWRTH

IMG_6382_edited.png

HYDREF

2018

Toby_edited_edited_edited.png

Enillodd y Wobr Sgiliau Busnes Gorau yn

Syniadau Mawr Cymru

CHWEFROR

Cafodd y wefan ei chreu a'i lansio

IONAWR

Fideo ein cwmni

ei ryddhau!

RHAGFYR

2020

_edited_edited.png

Fe wnaethon ni roi crysau-t i Ambiwlans Llangefni a Ward Prysor yn Ysbyty Gwynedd am eu gwaith i gadw cymunedau'n ddiogel yn ystod

EBRILL