Mae'r hwdi Hydref Arfordir yn hwdi unrhywiol. Defnydd y hwdi ydi 80% cotwm a 20% polyester.

Hwdi Ynys Môn