Dychweliadau

Polisi Dychwelyd

Os ydych chi'n anfodlon neu wedi newid eich meddwl am gynnyrch a brynwyd gan Dillad Arachda Clothing, gallwch ei ddychwelyd atom cyn pen 14 diwrnod ar ôl derbyn eitem (au) i gael ad-daliad llawn. Ar hyn o bryd nid oes  gwasanaeth cyfnewid ar gael. E -bostiwch ni ar arfordirclothing@outlook.com   os ydych yn dymuno dychwelyd.

Rhaid dychwelyd pob ffurflen yn ei chyflwr gwreiddiol er mwyn cael ei derbyn fel dychweliad, felly, rhaid i eitemau gael eu dadwisgo, eu golchi ac mewn cyflwr y gellir ei newid. Rhaid cyd-fynd â'r eitem (au) sy'n dychwelyd; anfoneb wreiddiol, yr holl ddeunydd pacio, ac ategolion cysylltiedig. Os dychwelir yr eitem (au) yn anghyflawn, ni chaiff eu difrodi na'u baeddu eu prosesu ac ni roddir Ad-daliadau.

Sylwch, oni bai eu bod yn ddiffygiol, ni ellir dychwelyd rhai cynhyrchion:

  • Dillad nofio - Er budd hylendid, rhaid rhoi cynnig ar ddillad nofio dros eich dillad isaf eich hun.

 

Sut i ddychwelyd  

Dychwelwch yr eitem (au) gan ddefnyddio'r pecyn cludo gwreiddiol. Cofiwch gynnwys pob eitem (au) yn ei becynnu gwreiddiol, ynghyd â'ch copi o'r anfoneb, y tagiau hongian, ac unrhyw ategolion cysylltiedig a chymerwch eich amser i lenwi'r ffurflen ddychwelyd, gan nodi'r rheswm a'r eitem (au) a ddychwelwyd. Cadwch y label dychwelyd sydd i'w gael y tu mewn i'r pecyn a'i atodi dros y ffurflen ddosbarthu a ddefnyddir sydd i'w chael ar y pecyn.

Ad-daliad

Pan dderbynnir ffurflenni byddwn yn rhoi ad-daliad i chi o'r pris gwreiddiol a dalwyd am yr eitem (au) a brynwyd.  

Bydd y ffurflenni'n cael eu credydu i ffurf daliad gwreiddiol y prynwr oni nodir yn wahanol ar y ffurflen ffurflenni. Bydd cyfrif cerdyn Debyd neu Gredyd gwreiddiol y prynwr yn cael ei gredydu i'r swm llawn wrth brosesu'r eitem (au) a ddychwelwyd, a dylai'r ad-daliad ymddangos ar ddatganiad banc nesaf y prynwr gwreiddiol. Byddwch yn derbyn e-bost unwaith y bydd y broses ad-daliad wedi'i chwblhau.

Canslo'ch Archeb

Cyn i'ch archeb gael ei hanfon:

Ar ôl i chi osod archeb yn Dillad Arnaí Clothing,  anfonwch e-bost atom yn arfordirclothing@outlook.com  i ganslo'ch archeb.

 

Os anfonwyd eich archeb:

Os anfonwyd eich archeb a'ch bod am ganslo ac eisoes wedi derbyn eich eitem (au) yna mae'n rhaid i chi ein hysbysu o fewn y polisi dyddiad dychwelyd o 14 diwrnod . Wrth dderbyn eich eitem (au) rhaid i chi sicrhau eich bod yn anfon e-bost atom yn ein hysbysu o'ch penderfyniad i ganslo. Gallwch wneud hyn trwy anfon e-bost atom yn arfordirclothing@outlook.com a nodi eich bod yn rhoi caniatâd i ni ganslo'ch pryniant.

 

Byddwn yn prosesu'ch ad-daliad neu gredyd cyn pen 14 diwrnod ar ôl ei dderbyn o'r hysbysiad canslo.

Ffurflen Dychwelyd